Fondswerving

De Stichting Oorlogs Informatie Centrum Drenthe (OICD) wil de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Drenthe vastleggen, verzamelen en vertellen. Vooral omdat steeds minder mensen het nog kunnen navertellen. De oorlog heeft diepe sporen nagelaten. In de geschiedenis, het landschap, de overlevering, de mensen. De herinnering moet levend gehouden worden. Want onze herinnering aan dit verleden betekent iets voor onze toekomst. Al was het maar de waarschuwing: dit nooit weer...

OICD is opgericht op 26 juni 2013 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder het KvK-nummer 58278427 en het RSIN 852961224. Het is een 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI). De beschikking is afgegeven op 25 december 2013 onder fiscaal nummer 852961 224. Het dossiernummer is: 89558.

OICD kan haar werk alleen doen met behulp van bijdragen van derden. Niet alleen van het Rijk, van Overheden en van organisaties. Maar juist ook van gewone mensen. Donateurs van culturele ANBI's genieten extra belastingvoordelen. Lees meer >.

Bestuur

Dhr. B.J. Bouwmeester, voorzitter
Dhr. G.C. Hovingh, secretaris
Dhr. D.H. Huizing, penningmeester
Dhr. J.F.H. de Jong Posthumus, bestuurslid

Bestuursleden ontvangen geen vergoedingen voor hun activiteiten: alles is op puur vrijwillige basis.

Comité van Aanbeveling

Dhr. D. Barnouw - tot 2014 onderzoeker bij en woordvoerder van het Nederlands Instituut voor Oorlogs- Holocaust- en Genocidestudies (NIOD)
Dhr. B. Jacobs - Opperrabijn van het Interprovinciaal Opperabinaat

Sponsors

Het project Mien Oorlog is mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van:
Provincie Drenthe, VSB-fonds, Gemeente Meppel, Gemeente Westerveld, Gemeente Tynaarlo, Gemeente Coevorden, Gemeente Assen, Gemeente Midden-Drenthe, Gemeente Borger-Odoorn, Gemeente De Wolden, Gemeente Emmen, Gemeente Noordenveld, Gemeente Hoogeveen, Gemeente Aa en Hunze, Stichting Lambers Burger, Prins Bernhard Cultuurfonds, Herinneringscentrum Kamp Westerbork

Visiedocument en financieel verslag

U kunt ook ons Visiedocument en onze Jaarcijfers 2013 met toelichting inzien. Evenals de Begroting 2014.