JOHANNES POST Archief overgedragen

Op donderdag 14 augustus jl. werd ook officieel het archief van de kinderen van Johannes Post overgedragen aan het OICD. De twee jongste kinderen van Johannes Post, een van de meest belangrijke verzetsstrijders van ons land, gaven de documenten in handen van Geert Hovingh, secretaris van het Bestuur.

Er is inmiddels veel bekend van Johannes Post. En uitgerekend Geert Hoving heeft daar veel over geschreven. Maar toch bevatte het archief nog materiaal dat de geschiedenis van deze markante verzetsman nog meer kleur en inhoud geeft. Vooral het weinige fotomateriaal dat van Johannes Post bestaat maakt diepe indruk. De kinderen Post - inmiddels boven de zeventig - werden te oud om dit materiaal nog langer in bezit te houden. En men weet, dat het bij het OICD in goede handen is.