LAATSTE 2 DOCUMENTAIRES. Eny Drenth in de hoofdrol

Op zaterdag 18 oktober werden de - voorlopig - laatste 2 documentaires in de reeks 'Mien Oorlog, Oeze Naogedachtenis' ten doop gehouden. Bij deze première was Eny Drenth - nu 98 - aanwezig. Opnieuw was voor haar een hoofdrol weggelegd.

Met deze 7de en 8ste documentaire is de eerste reeks compleet. Beklemmende vertellingen, tijdsdocumenten van onschatbare waarde. Oral history. van mensen die de oorlog aan den lijven hebben ondervonden en het nu nog na kunnen vertellen. Dit project moet doorgang vinden. Opdat volgende generaties zich beter beseffen wat voor een verschrikkelijke invloeden een oorlog op mensen kan hebben. Straks kennen we oorlogen alleen nog maar van het Journaal.

Vandaar dat op dit moment naarstig gezocht wordt naar fondsen voor nog meer documentaires. Nu dat het nog kan. Nu dat de mensen die erover kunnen vertellen nog in leven zijn. Of, zoals Janna Schreuder, dochter van verzetsman Piet Schreuder het zo messcherp maar fijntjes omschrijft in de documentaire 'de Onderduikhut van Anloo': "Oorlogen zijn smerig. Nog steeds en altijd al geweest. En Anloo is daar een extreem voorbeeld van. Ik vind dat het goed is dat mensen weten wat er gebeurd is. En waar dat in kan ontaarden. Als mensen zich gerechtvaardigd voelen en het mag van hogerhand, dan doen ze zulke dingen. En dat is iets waar je op bedacht moet zijn."